Archive | januari, 2017

I want to be free!

I want to be free!

Met bezorgdheid en verbazing volg ik de laatste tijd het wereldnieuws. De mensheid lijkt zichzelf kwijt te raken. Hoe is het mogelijk dat een deel van de Amerikaanse vrije wereld kan denken, dat een groot kind als Donald Trump de man is om hun belangen te behartigen? Niet alleen de Amerikaanse vrije wereld lijkt de weg kwijt te zijn. Ook in Europa worden we geplaagd door grote verdeeldheid en geloven we in snelle oplossingen van populisten. 

Ik geloof in vrijheid. Wij allen zijn vrije zielenwezens die in ons menselijk bestaan de passie en kwaliteiten hebben om zichzelf te manifesteren. Alleen mag persoonlijke vrijheid nooit ten kostte van een ander gaan. Met andere woorden, vrijheid gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Om in vrijheid te kunnen leven hebben we basisvertrouwen nodig, net als een kind het vertrouwen moet hebben om te kunnen groeien en zichzelf te verwezenlijken tot een autonoom en volwassen mens. Basisvertrouwen is voor een kind van levensbelang omdat deze per definitie afhankelijk is van zijn opvoeders.

Zonder basisvertrouwen raakt een kind de verbinding met zichzelf kwijt. In plaats van zichzelf te ontdekken richt zijn onbewuste zich op het ontwikkelen van een strategie waarmee hij zijn angst kan reguleren. Vanuit angst ontstaat het spel van macht en onmacht. Het verdrietige spel van de pestkop en de gepeste. Dat werkt zo in het klein maar ook op wereldniveau. Het kost mij moeite om in Trump nog iets menselijks te zien. Maar uiteindelijk is hij de uitvergroting van de ultieme pestkop.

Ergens heel diep achter zijn leugens en machtswellust verscholen zit een klein jongetje dat het zo nodig heeft om gezien te worden. Een zielenwezen die met liefde met ons allen verbonden is. En in zijn honger om aandacht heeft het getraumatiseerde jongetje van de vrije wereld het presidentschap gekregen als nieuw stukje speelgoed. Ik zou het ons als mensheid gunnen dat we ons niet laten misleiden door kinderen zoals Trump. Voor een samenleving is dat destructief, maar ook Trump helpt zichzelf er niet mee. Donald heeft geen presidentschap nodig, maar een goede psychiater.

Continue Reading

Wij

Wij,

Er bestaat geen links of rechts.
Er bestaat geen wij of zij.
Het bestaat alleen omdat wij dat willen denken.

Wij is alleen bang.
Zij is alleen bang.
Terwijl wij en zij, Wij zijn.

Als Wij elkaar weer gaan ontmoeten in onze harten.
Zullen we voelen dat Wij allemaal één zijn.

 

Continue Reading

Pepita Perez

Samenvatting

Pepita Perez is een dromer. Als kind lijkt het Pepita maar niets om volwassen te worden. Ondanks de beschermende omgeving van het ouderlijk nest, voelt ze angst om zich te verbinden met het leven. Deltavliegen biedt op jongvolwassen leeftijd een ontsnappingsmogelijkheid uit het dagelijks bestaan, totdat het moment aanbreekt dat het water Pepita aan de lippen staat en er een ommekeer in haar leven komt. Zij ontwikkelt zich krachtig tot de vrouw die zij is, vanuit de vertrouwdheid van het ouderlijk nest, totdat haar vader ziek wordt... Dan krijgt Pepita een visioen...
Continue Reading