Bio

 Hanneke
         Dragtsma

 


Biografie

Jeugd


Hanneke Dragtsma (1965) is geboren en getogen in Heerenveen. Ze groeide als jongen op in een gezin met drie zussen. Een jaren-zeventig gezin, waar haar moeder traditioneel voor de kinderen zorgde en vader met veel toewijding zijn gezin in bescherming nam. Ze groeide op als een onzeker jongetje dat zichzelf niet goed kon verbinden met het lijf waarin ze woonde. Als kind verdiepte ze zich vooral in techniek, waarbij de mechanische beweging haar het meest fascineerde. Zodoende ging ze in de jaren tachtig naar de toenmalige autoschool op
de Loolaan in Apeldoorn. Hoe ouder ze werd hoe meer haar jongenslijf haar parten speelde. Ze maakte periodes van langdurige depressie door, tot ze er op drieëndertigjarige leeftijd bijna dood aan ging. Soms moet je bijna doodgaan om het leven aan te gaan. 

Transitie

Ze brak met haar oude leven en ging in transitie om de vrouw te kunnen zijn die ze waarachtig is. Het was een reis waarin ze werd geconfronteerd met angst en afwijzing, en werd uitgedaagd om los van de mening van anderen haar eigen weg te gaan. Nu, bijna twintig jaar later, is de grootste meerwaarde van de transitie niet zozeer de fysieke transformatie, als wel de groei en ontwikkeling die ze op sociaal, emotioneel en spiritueel gebied doormaakte. Ze ziet zichzelf nu als “zijnsdeskundige”, gevormd door het leven. Maar iedere transgender, en ten diepste ieder mens, kan door het proces dat hij of zij doormaakt “zijnsdeskundige” worden. 

Schrijven

Schrijven is voor haar een manier om het hoofd helder te houden. Het was haar manier van overleven, die in 2012 leidde tot het verschijnen van haar eerste boek: In transitie. Daarin vertelt ze in korte dialogen haar eigen transitieverhaal. Vier jaar later (2016) kwam haar tweede boek Pepita Perez uit,  een mystieke biografische roman, een levensboek, met als rode draad de mantelzorg voor haar vader. Thema’s als identiteit, verbondenheid, mystiek en loslaten zijn in het verhaal versmolten.

In 2017 heeft zij haar debuutboek volledig herzien en is nu bij Boekscout te verkrijgen onder de titel Terug naar Avebury.

In 2019 kwam haar spirituele roman Het achtvoudige pad uit. Een doorleefd verhaal over de vrije wil versus het lijden.


Visie

Hanneke is op haar best wanneer ze kan uitzoomen naar een positie waar je het grotere geheel beter kan overzien: zoals een astronaut die vanaf een afstand naar onze planeet kijkt en zich realiseert hoe wonderlijk het aardse leven is.  Vanuit die positie kan zij de manier waarop mensen met elkaar omgaan relativeren. Ze wil zich sterk maken voor een stukje Aardebewustzijn, zodat we als mensheid met aandacht en zorg voor de Aarde, elkaar en onszelf, in harmonie kunnen wonen op de planeet waarmee we onafscheidelijk verbonden zijn, zoals haar zijn nu onafscheidelijk in harmonie verbonden is met haar lichaam.